Náš příběh

RODINNÁ FARMA KONÍČKOVI

Naše rodinná farma se nachází v Královéhradeckém kraji, mezi městy Hořice a Hradec Kálové v obci Mžany. Hospodaříme bezmála na 140 hektarech propachtované i vlastní orné půdy v okolních 8 katastrech. Jsme zaměřeni na rostlinnou výrobu, na kterou jsme strojově vybaveni. Z rostlinné produkce jsme zaměřeni na pěstování konzumních brambor (velmi rané až pozdní odrůdy vhodné k uskladnění)dále se zabýváme pěstováním sladovnického ječmene, který dodáváme pro výrobu piva, potravinářské pšenice, cukrové řepy pro výrobu cukru a lihu, a také řepku olejku pro výrobu potravinářských olejů. Dále pěstujeme různé směsi meziplodin pro zlepšení struktury půdy a dodání organické hmoty půdě.