Informace pro spotřebitele

Jako podnikatelský subjekt používáme uzavření smlouvy mezi námi jako dodavatelem a Vámi jako spotřebitelem výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen "prostředek komunikace na dálku"), sdělujeme Vám, spotřebiteli v dostatečném předstihu před vaším rozhodnutím o uzavření kupní smlouvy na našem e-shopu informace v souladu s §1820 a násl. Občanského zákoníku.

Následující údaje se vztahují k našemu obchodně spotřebitelskému vztahu, jsou dostupné ze všech našich webových stránek, nákupního košíku, produktových stránek i osobního uživatelského účtu. Informace později najdete také ve svém emailu.

Kontaktní údaje:

Štěpán Koníček, Mžany 20, Mžany, 503 15,IČ:86552384, DIČ: CZ8303173175, Zápis u MM v HK, Telefon: 6048141034, Email: info@farmakonickovi.cz, Web: www.farmakonickovi.cz


Produkty, cena a cena dopravy

Cena nákladů na dodání

  • Vlastní odběr - cena 0,-Kč
  • Individuální rozvoz - pouze po dohodě - cena smluvní.
  • Přepravní společnost- Cena dle hmotnosti a aktuálního ceníku přepravce.

Druhy platby a související doba dodání

Zboží bude dodáno fyzicky v sídle dodavatele,  od zákazníka v hotovosti vybere cenu dodaného zboží . Je-li zvolena dobírka, nelze dodat elektronicky. Pro objednávky u nových zákazníků si vyhrazujeme právo požadovat plnou cenu objednaného zboží platbou předem, především u objednávek přesahujících 3000 Kč vč. DPH. Nákupy objednané s úhradou dobírkou předáváme přepravní společnosti nejpozději 2. pracovní den od objednání. Doba dodání ke spotřebiteli je 2 -5 pracovních dnů, podle vytíženosti.
  • Hotově:
  • Platba zálohou - převodem:
  • Dobírka

Reklamace


Email pro reklamace: info@farmakonickovi.cz  

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Štěpán Koníček

  • Veškeré produkty je nutné skladovat v suchu a chladu. Produkty ponechané na dešti, v mrazu, nebo na slunci  mohou změnit svou konzistenci, barvu i chuť. Takové produkty není možné reklamovat.

Záruka

Dodavatel poskytuje záruku 8 dnů od nákupu.

Kodex chování

Dodavatel neaplikuje žádné speciální obchodní praktiky, proto kodex chování nevyužíváme. 

Spory a kontrolní orgány

V případě, že dojde mezi námi a Vámi - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a to příslušnými soudy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Smlouva je se spotřebitele uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o její výklad a definici pojmů je závazný výklad smlouvy v českém jazyce.

Podmínky mezi spotřebiteli a dodavatelem výslovně neujednané a ostatní povinnosti obou stran se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
Tento dokument se vztahuje jen pro obchody uzavírané mezi dodavatelem a spotřebitelem.
Sdělení informací před uzavřením kupní smlouvy se spotřebitelem vstupuje v platnost dne 1. ledna 2023, vydává Štěpán Koníček.